"> آموزش Archives - نیدو

آموزش

25 نکته مهم قبل از ساخت و طراحی اپلیکیشن

مفاهیم مربوط به ساخت اپلیکیشن

ابتدا مفاهیم ساده ای که اشتباه متوجه شده ایم را اصلاح کنیم: مفهوم ” اپلیکیشن تلفن همراه” مفهوم درست  “mobile” در فارسی, تلفن همراه است و “گوشی”, یک زیر مجموعه از دسته “تلفن همراه” محصوب میشود. اپلیکیشن های تلفن همراه که به نام های ‘mobile application’ و یا به اختصار