مشاور

آیا شغل توسعه وب منسوخ خواهد شد؟

آیا شغل توسعه وب منسوخ خواهد شد؟

طراحی وب در سال های اخیر پیشرفت فوق العاده ای داشته است. با گسترش کسب ‌وکارهای اینترنتی بازار کار برای طراحان و توسعه دهندگان سایت هموارتر شده است. همین گسترش دلیلی شده تا افراد مختلفی تمایل داشته باشند یک طراح و یا یک توسعه هنده وب‌سایت شوند. گسترش این نوع